Drept administrativ

  • consultanta juridica, asistenta si reprezentarea clientilor in litigii de contencios administrativ pentru anularea actelor administrative adoptate de autoritatile locale;
  • cereri intemeiate pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice, cereri intemeiate pe Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Consultanta litigiu autoritati 200-300 lei, redactare cereri 250-400 lei, asistenta/reprezentare instante judecatoresti 400-500 lei/termen.
Durata estimativa cereri Legea 554/2004: 6 luni-1 an fond, recurs 1 an.