Drept comercial

In domeniul dreptului comercial, Cabinetul de avocat ofera urmatoarele servicii:

 • consultanta drept societar;
 • infiintare societati comerciale, persoane fizice autorizate;
 • mentiuni Registrul Comertului;
 • reprezentare in fata judecatorului delegat la Registrul Comertului Bucuresti şi judetul Ilfov;
 • rezervare denumire societate;
 • redactare act constitutiv;
 • modificare act constitutiv;
 • redactare acte aditionale, hotarari A.G.A.;
 • obtinere certificat constatator;
 • majorare/reducere capital social;
 • cesiune parti sociale/actiuni; numire administratori;
 • infiintare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentante;
 • modificare de sediu, prelungire contracte de sediu;
 • modificare de denumire societate;
 • completare obiecte de activitate;
 • modificare date de identificare asociati;
 • dizolvare, lichidare, cereri de intrare in procedura insolventei, rapoarte, publicare BPI, declaratii de creanta, avocatul fiind si practician in insolventa membru UNPIR;
 • acordare de data certa.

Costuri estimative: taxe infiintare societate 400-600 lei, onorariu avocat 500-800 lei, modificare sediu social taxe 200, onorariu 400 lei, schimbare administratori taxe 200-400, onorariu 400 lei, majorare/reducere capital social, taxe 400-500, onorariu 400 lei, obtinere certificat constatator taxe 64, onorariu 100, dizolvare firma taxe 800, onorariu 1000-1500, completare obiect activitate taxe 200-300, onorariu 300, prelungire sediu taxe 100 onorariu 300, modificare denumire societate taxe 300, onorariu 300, rezervare denumire societate taxe 60 onorariu 100, radiere puncte de lucru, filiare, sucursale taxe 400, onorariu 400, redactare act constitutiv 200-400, redactare hotarari aga 200-400, consultanta 200.

Durata: infiintare societate 5-7 zile, obtinere certificat constatator 1-2 zile, prelungire sediu 5-7 zile, redactari acte 2 zile.