Procedura mediere

 1. Cand ambele parti se prezinta in fata mediatorului
 2. Ambele parti sunt informate cu privire la avantajele medierii in ceea ce priveste solutionarea litigiului, iar sedinta de informare este gratuita, aceasta fiind in limita unei jumatati de ora.

  Partile pot fi de acord:

  • Sa se adreseze instantei de judecata
  • In cazul in care o singura parte nu este de acord cu procedura medierii/ambele parti nu sunt de acord cu procedura medierii, mediatorul redacteaza un proces verbal care se va transmite instantei de judecata in cazul in care medierea este obligatorie.

  • Sa continue procedura medierii.
  • Mediatorul va incheia contractul de mediere, onorariul urmand a fi platit in conformitate cu prevederile legale inainte de data stabilita pentru mediere.

   Onorariul pentru mediere se aplica pentru fiecare parte si include 2 ore de mediere, pentru fiecare doua ore urmand a fi platit onorariu suplimentar procentual cu numarul de ore depasite.

   La onorariul fix se adauga si un onorariu de succes din taxele judiciare de timbru care s-ar fi platit in instanta pentru solutionarea litigiului pentru fiecare parte litiganta. Onorariul se poate plati, in cazul in care partile se inteleg doar de catre una din parti.

 3. Cand ambele parti solicita mediatorul propriu – mediatorii pot fi de acord sa intre in comediere.
 4. Cand numai o singura parte se prezinta in fata mediatorului
 5. Mediatorul va notifica cealalta parte la cererea partii care se prezinta in fata acestuia, stabilind un termen de cel mult 15 zile. In cazul in care cealalta parte refuza medierea sau nu se prezinta la doua notificari ale mediatorului, medierea se considera neacceptata.

ONORARIILE SUNT NEGOCIABILE IN FUNCTIE DE COMPLEXITATA LITIGIILOR, VOLUMUL LITIGIILOR/LUNA.